U-element S200, H300 borstad

Snabbfakta

U-element med borstad fiberbetong på ytan används vid nyproduktion av grunder till t.ex. villor, kontor och industribyggnader. Bottenskiva av S200.

Namn: U-element S200, H300 borstad
Art.nr: 64203003
Produktkategori: Grundsystem
Finfo/Nobb.nr: 4340523
Vikt primärförpackning (kg): 10.8
Längd primärförpackning (mm): 1200
Bredd primärförpackning (mm): 600
Höjd primärförpackning (mm): 300

Grundelement med fiberbetong att använda vid nyproduktion av grunder, till exempel villor, kontor och industribyggnader. U-element monteras enkelt på en komprimerad yta. Arbete med stagning och formning elimineras. EPS-kvalitet och dimensionering av betongplattan beräknas utifrån aktuella laster. Ytskiktet består av 7–10 mm fiberbetong. Hörnelement och fästdetaljer för att underlätta monteringen ingår i sortimentet. Betongytskiktet kapas med en vinkelslip. Sedan kan U-element lätt delas med en vanlig fogsvans.

Förberedelser:
Låt kommunen eller annan behörig person sätta ut grundens placering på tomten. Normalt utförs detta enklast genom att man markerar höjd och placering på profiler som är monterade utanför den tänkta grunden.

Schaktning:
Schaktning till erforderligt grundläggningsdjup. Dränerande fyllnadsmaterial läggs ut på schaktbotten. Fyllnadsmaterialet komprimeras väl och avdrages till rätt nivå före montage.

Montage:
Spänn ett snöre mellan profilerna som rikthjälpmedel. Montera U-element i hörnen först och placera sedan ut de övriga. Montera fixeringskilar i ovankant skarv mellan U-elementen – en fixeringskil per skarv. Tryck sedan ner en spikplåt i bakkanten på elementens horisontella delar i varje skarv – en spikplåt per skarv.

Isolering av platta:
Cellplastskivorna läggs ut så att föreskriven kantförstyvning erhålls. Skarvarna förskjuts mellan skikten. Cellplastlagren sammanbinds med plastspik. Cirka 4 stycken per kvadratmeter.

Armering, motfyllning och gjutning:
Armering och betong ska vara dimensionerad för den belastning byggnaden kommer att utsättas för. Armeringsnätet distanseras med armeringsdistanser. Cirka 3 stycken per kvadratmeter. Motfyll innan gjutning upp till 2/3 av grundelementets höjd. (Gäller för våra standardelement upp till 600 mm). Vid specialhöjder över detta, kontakta Finja för anvisning. Vid gjutning fylls kantbalken till halva balkhöjden, låt betongen sätta sig. Gjut sedan resten av plattan. Komprimera med vibratorstav. Var försiktig vid grundelementets ytterdel. Vid betonggjutning får pumpning ej ske mot grundelementets stående del. Elementet rengörs från betongspill direkt efter gjutning.

Färdigställande:
Återfyllnadshöjden över elementets underkant bör vara minst 200 mm. Utvändig tjälisolering anbringas i omfattning enligt gällande föreskrifter.

Produkten har lagts till i inköpslistan