Exakt-element hörn 400 XPS400

Snabbfakta

Exakt-element med borstad fiberbetong på ytan används vid grundläggning till ytterväggar med en kärna av isolering. Passar utmärkt till Isolerblock Exakt och finns anpassat till blockets tre bredder. Bottenskiva av XPS 400.

Namn: Exakt-element hörn 400 XPS400
Art.nr: 64304040yh
Produktkategori: Grundsystem
Finfo/Nobb.nr: 5122503
Vikt primärförpackning (kg): 16
Längd primärförpackning (mm): 600
Bredd primärförpackning (mm): 600
Höjd primärförpackning (mm): 400

Grundelement med borstad fiberbetong på ytan att använda vid grundläggning av ytterväggar med en kärna av isolering, till exempel prefabricerade eller murade sandwichväggar. Lämpligt vid nyproduktion av villor, mindre kontor och förskolor. Passar utmärkt till Isolerblock Exakt och finns anpassat till blockets tre bredder. Bottenskiva av XPS 400.

Förberedelser:
Låt kommunen eller annan behörig person sätta ut grundens placering på tomten. Normalt utförs detta enklast genom att man markerar höjd och placering på profiler som är monterade utanför den tänkta grunden.

Schaktning:
Schaktning till erforderligt grundläggningsdjup. Dränerande fyllnadsmaterial läggs ut på schaktbotten. Fyllnadsmaterialet komprimeras väl och avdrages till rätt nivå före montage.

Montage:
Spänn ett snöre mellan profilerna som rikthjälpmedel. Montera Exakt-element i hörnen först och placera sedan ut de övriga. Montera fixeringskilar i ovankant skarv mellan elementen – en fixeringskil per skarv i yttre vertikala delen. Tryck sedan ner en spikplåt i bakkanten på elementens horisontella del i varje skarv utanför den inre vertikala delen. Kontrollera och rikta den inre vertikala cellplastdelen genom att trycka ned 2 stycken fixeringskilar, modell breda, per element tvärs mellan yttre och inre vertikala cellplastdelarna.

Isolering av platta:
Cellplastskivorna läggs ut mot elementen och med förskjutning 50 mm över elementets innerkant. Skarvar förskjuts mellan skikten. Cellplastlagren sammanbinds med plastspik, cirka 4 stycken per kvadratmeter.

Armering och gjutning:
Armering och betong ska vara dimensionerad för den belastningen grunden kommer att utsättas för. Om kantbalken uppfyller kriterierna för utformning och max linjelast enligt konstruktionsberäkningar för Exakt-elementet enligt www.finja.se, så kan utförandet ske enligt dessa beräkningar som vägledning. Armeringsnätet distanseras med armeringsdistanser – cirka 3 stycken per kvadratmeter. Såga spår i överkant på den inre cellplastdelen c/c 600 mm och lägg rostfritt järn, typ B-järn, med diameter 8 mm och längd 800 mm med den korta vinklade änden nedvriden centriskt i yttre balkformen. 2 stycken per element som najas till armeringsnätet, överkantsarmeringen kan fixeras till de rostfria järnen. Armeringsjärn i erforderlig mängd läggs ut i yttre och inre kantbalken. Extra armering 1 st Ø 12 mm läggs in i överkant vid väggöppningar upp till max. 2700 mm och vid väggöppningar mellan 2700 mm till max 3900 mm läggs 3 stycken Ø 16 mm extra i överkant. Byglar Ø 6 mm anbringas med centrumavstånd 600 mm och vid öppningar enligt ovan upp till max 3900 mm anbringas byglar med centrumavstånd 190 mm. Enskäriga byglar i ytterbalken. Återfyllnad ska ske till två tredjedelars höjd av elementen före gjutning av kantbalk. Det är viktigt att uppfyllnad med betong sker parallellt samtidigt i yttre och inre balken.

Färdigställande:
Återfyllning ska ske till minst 200 mm under elementens överkant. Dränerande massor närmast elementen. Utvändig tjälisolering anbringas med Finja isoleringsskiva grå i omfattning enligt gällande föreskrifter.

Produkten har lagts till i inköpslistan