Exakt-element 350 XPS400

Snabbfakta

Namn: Exakt-element 350 XPS400
Art.nr: 64304035
Produktkategori: Grundsystem
Förpackningstyp: -
Finfo.nr: 5122500
Vikt primärförpackning (kg): 18
Längd primärförpackning (mm): 1200
Bredd primärförpackning (mm): 640
Höjd primärförpackning (mm): 400

Exakt-element med borstad fiberbetong på ytan används vid grundläggning till ytterväggar med en kärna av isolering, t.ex. prefabricerade eller murade sandwichväggar. Används vid nyproduktion av villor, mindre kontor och daghem. Passar utmärkt till Isolerblock Exakt och finns anpassat till blockets tre bredder. Bottenskiva av XPS 400.

Förberedelser
Låt kommunen eller annan behörig person sätta ut
grundens placering på tomten. Normalt utförs detta
enklast genom att man markerar höjd och placering på
profiler som är monterade utanför den tänkta grunden.
Schaktning
Schaktning till erforderligt grundläggningsdjup. Dränerande
fyllnadsmaterial läggs ut på schaktbotten. Fyllnadsmaterialet
komprimeras väl och avdrages till rätt
nivå före montage.
Montage av Exakt-elementet
Spänn ett snöre mellan profilerna som rikthjälpmedel.
Montera Exakt-elementet i hörnen först och placera sedan
ut de övriga. Se ytterhörn i bild! Montera fixeringskilar
i ovankant skarv mellan elementen – en fixeringskil
per skarv i yttre vertikala delen. Tryck sedan ner
en spikplåt i bakkanten på elementens horisontella del
i varje skarv utanför den inre vertikala delen. Kontrollera
och rikta den inre vertikala cellplastdelen genom att
trycka ned 2 st fixeringskilar, modell breda, per element
tvärs mellan yttre och inre vertikala cellplastdelarna. Se
nedan!
Isolering av plattan
Cellplastskivorna läggs ut mot elementen och med
förskjutning 50 mm över elementets innerkant. Skarvar
förskjuts mellan skikten. Cellplastlagren sammanbinds
med plastspik, ca 4 st per m².
Armering och gjutning
Armering och betong skall vara dimensionerad för den
belastningen grunden kommer att utsättas för. Om kantbalken uppfyller kriterierna för utformning och
max linjelast enligt konstruktionsberäkningar för Exakt-
elementet enligt www.finja.se, så kan utförandet ske
enligt dessa beräkningar som vägledning. Armeringsnätet
distanseras med armeringsdistanser – ca 3 st per
m². Såga spår i överkant på den inre cellplastdelen c/c
600 mm och lägg rostfritt järn, typ B-järn, med diameter
8 mm och längd 800 mm med den korta vinklade
änden nedvriden centriskt i yttre balkformen. 2 st per
element som najas till armeringsnätet, överkantsarmeringen
kan fixeras till de rostfria järnen. Armeringsjärn i
erforderlig mängd lägges ut i yttre och inre kantbalken.
Extra armering 1 st Ø 12 mm lägges in i överkant vid
väggöppningar upp till max. 2700 mm och vid väggöppningar
mellan 2700 mm till max 3900 mm lägges 3
st Ø 16 mm extra i överkant. Byglar Ø 6 mm anbringas
med centrumavstånd 600 mm och vid öppningar enligt
ovan upp till max 3900 mm anbringas byglar med centrumavstånd
190 mm. Enskäriga byglar i ytterbalken.
Återfyllnad skall ske till två tredjedelars höjd av elementen
före gjutning av kantbalk.
Det är viktigt att uppfyllnad med betong sker parallellt
samtidigt i yttre och inre balken.
Färdigställande
Återfyllning skall ske till minst 200 mm under elementens
överkant. Dränerande massor närmast elementen.
Utvändig tjälisolering anbringas med Finja isoleringsskiva
grå i omfattning enligt gällande
föreskrifter.