Dukstift

För montering av fiberduk mot cellplast.