Standardfix 15 kg

Snabbfakta

Vitcementbaserad fästmassa med bra hängförmåga. Standardfix används på golv och vägg inom- och utomhus vid montering av keramiska ytmaterial som t.ex. kakel, klinker, mosaik och natursten. Lämplig till plattor med vattenabsorption > 0,5 %.

Namn: Standardfix 15 kg
Art.nr: 7010157
Produktkategori: Fix
Förpackningstyp: 25 kg
Finfo/Nobb.nr: 6244002
Vikt primärförpackning (kg): 15
Längd primärförpackning (mm): 100
Bredd primärförpackning (mm): 230
Höjd primärförpackning (mm): 360

Vitcementbaserad fästmassa med bra hängförmåga. Standardfix används på golv och vägg inom- och utomhus vid montering av keramiska ytmaterial som t.ex. kakel, klinker, mosaik och natursten. Lämplig till plattor med vattenabsorption > 0,5 %. Produkten är även lämplig på underlag av betong äldre än 6 månader, lättbetong, putsade ytor, golvgipsskivor, spacklade ytor och våra tätsystem.

Tack vare sin vita färg är Standardfix lämplig till keramik som kan vara känslig för färggenomslag såsom ljus marmor. Produkten klarar golvvärme.

Förarbete:
Underlaget ska vara plant, rent och fritt från damm, svaga ytskikt eller annat som kan försämra vidhäftningen. Torra och sugande underlag förbehandlas med Finja Primer som ska torka innan fästmassan appliceras. Temperaturen i underlag, lokal och blandat material får inte understiga 10 °C.

Blandning:
Blandning av fästmassan utförs med borrmaskin och visp. 15 kg Standardfix blandas med 3,9–4,5 liter rent kranvatten tills en homogen massa uppnås. Låt vila fem minuter och vispa upp igen. Använd alltid rent kranvatten. Blandat material kan användas i upp till 6 timmar.

Applicering:
Standardfix appliceras med en tandspackel. Välj tandspackel beroende på typ av plattor och underlag.

Full täckning av plattan ska eftersträvas. För bästa vidhäftning spacklas ett tunt lager på underlaget med tandspackelns släta sida. Omedelbart därefter läggs ytterligare mer bruk på med den tandade sidan till önskad skikttjocklek.

Plattor i hårt belastade miljöer, utomhus samt plattor med ribbor ska dubbellimmas, det vill säga fästmassan ska appliceras både på plattan och på underlaget. Plattorna trycks till så att god kontakt med fästmassan uppnås.

Det får inte bildas skinn på den redan applicerade fästmassan innan plattorna monteras.

Efterarbete:
Eventuellt spill rengörs med vatten. Härdad fästmassa tas bort mekaniskt.

Efter angiven tid kan fogning med Finja Fog utföras. Använd Finja Våtrumssilikon vid elastiska fogar.

Produkten har lagts till i inköpslistan