Primer 5 l

Snabbfakta

Används vid förbehandling av de flesta sorters underlag som ska behandlas med Finjas spackel- eller plattsättningsprodukter.

Namn: Primer 5 l
Art.nr: 599002
Produktkategori: Tillbehör
Förpackningstyp: -
Finfo/Nobb.nr: 2805678
Vikt primärförpackning (kg): 5.2
Längd primärförpackning (mm): 180
Bredd primärförpackning (mm): 130
Höjd primärförpackning (mm): 290

En vattenspädbar, icke diffusionstät, dispersion avsedd för förbehandling av de flesta vanligt förekommande underlagen inom byggnation, så som betong, trä, lättbetong och klinker.

Produkten har hög vatten- och alkalibeständighet, vilket säkerställer en god vidhäftning. Den bildar även en film som tätar luftporer och därmed minskar risken för blåsbildning i avjämningsmassan. Vid användning ökar flytförmågan samtidigt som damm binds och utläggning av handspackel underlättas.

Finja Primer är dessutom vattenskadestabil, vilket innebär att avjämningsmassan behåller en mycket god vidhäftning gentemot underlaget även om en vattenskada uppstår.

Späds på arbetsplatsen till rekommenderad koncentration.

Underlag:
Underlaget ska vara rent och fritt från damm, cementhud, fett eller andra föroreningar som kan förhindra att produkten får fullgod vidhäftning. Kraftigt sugande underlag kan orsaka porbildning i avjämningsmassan varför en extra primning är att rekommendera. Med hänsyn till produktens filmbildning ska underlagets, lokalens och lösningens temperatur inte understiga 10 ˚C.

Blandning:
Blandningskärl väljs utifrån golvytans storlek. För att få rätt blandningsförhållanden mäts alltid vattnet upp först och därefter tillsätts Primer. Lösningen blandas sedan lätt under omrörning. Sörj alltid för god ventilation vid primningsarbete.
Blandningsförhållande se tabell.

Applicering:
Lösningen ska fördelas jämnt över golvytan med pump, roller, gummiraka eller annan lämplig utrustning och därefter borstas in i underlaget med en mjuk borste. Undvik pölbildning. Verktyg och maskiner rengörs med vatten. Observera att torkad primer är mycket svår att lösa upp. Var därför noga med att snabbt rengöra arbetsverktyg.

Produkten har lagts till i inköpslistan