Primer

Används vid förbehandling av de flesta sorters underlag som ska behandlas med Finjas spackel- eller plattsättningsprodukter.