Handspackel 15 kg

Snabbfakta

Dammreducerad spackelmassa för underlag av betong, lättbetong, sten och keramik, trä och golvgipsskivor. För uppfyllnad och fallbyggnad. För inomhusbruk samt mindre utjämningar utomhus (ej salt miljö).

Namn: Handspackel 15 kg
Art.nr: 534507
Produktkategori: Handspackel
Förpackningstyp: 15 kg
Finfo/Nobb.nr: 5431823
Vikt primärförpackning (kg): 15
Längd primärförpackning (mm): 370
Bredd primärförpackning (mm): 210
Höjd primärförpackning (mm): 120

Mängdberäknare

Fyll i antal kvadratmeter och skikttjocklek för att veta hur många säckar som behövs för ditt projekt. Antalet säckar uppdateras automatiskt och du kan enkelt lägga till produkten i inköpslistan.

Antal kvadratmeter

m2

Skikttjocklek

mm

Dammreducerad, cementbaserad spackelmassa för underlag av betong, lättbetong, sten och keramik, trä och golvgipsskivor. Används vid uppfyllnad och fallbyggnad. Lämplig som underlag för limmade mattor, klinker och flytande trägolv. För inomhusbruk samt mindre utjämningar utomhus (ej salt miljö). Som underlag för härdplast vid hålkäl och mindre lokala fall där det inte förekommer trucktrafik.

Förarbete:
Underlaget ska vara rent och fritt från damm, svaga ytskikt och annat som kan försämra vidhäftningen. Underlagets vidhäftningshållfasthet får ej underskrida 0,5 MPa. Underlaget förbehandlas med Finja Primer som ska torka innan avjämning. Temperaturen i underlag, lokal och material får ej understiga 10 ˚C. Med hänsyn till eventuella sprickbildningar, på grund av betongens krympning och plattans eventuella sättningar, bör en nygjuten betongplatta inte avjämnas tidigare än cirka en månad efter gjutning. Riktvärdet 95 % RF i betongplattan, mätt enligt AMA Hus tabell Q/3, brukar anges som övre gräns för avjämningsarbete.

Blandning:
En säck om 15 kg blandas i 2,7–3,0 liter rent kranvatten till en klumpfri massa, därefter ytterligare två minuter. Blandningen av massan utförs med borrmaskin och visp. Variera vattenmängden efter önskad konsistens.

Applicering:
Den blandade massan fördelas på underlaget med exempelvis slät stålspackel eller rätskiva. Spackelmassan ”skrapas” på underlaget. Betydande lågpunkter dras med fördel av med en rätskiva.

Efterarbete:
Eventuell finjustering i form av slipning, sickling eller ytterligare spackling kan utföras så snart massan har hårdnat. Ett tips är att gå in och sickla av eventuella ”ryggar” så snart massan är gångbar, då det sparar mycket slipjobb vid efterjustering.

Beläggning:
På uttorkat ej tätt underlag är produkten mattläggningsbar 1–3 timmar efter spackling. Följ AMA Hus rekommendationer. Den angivna tiden förutsätter 20 °C, 50 % RF och bra luftombyte i lokalen. En lägre temperatur och/eller högre RF förlänger tiden för beläggning. Följ leverantörens anvisningar vid fuktkänsliga beläggningar som till exempel trägolv.

Produkten har lagts till i inköpslistan