Fog Ljusgrå 15 kg

Snabbfakta

Cementbaserad fogmassa för fogning av kakel, klinker och natursten på golv och väggar. Fog används i våt- och torrutrymmen både inom- och utomhus.

Namn: Fog Ljusgrå 15 kg
Art.nr: 7030257
Produktkategori: Fog
Förpackningstyp: 25 kg
Finfo/Nobb.nr: 6243997
Vikt primärförpackning (kg): 15
Längd primärförpackning (mm): 100
Bredd primärförpackning (mm): 230
Höjd primärförpackning (mm): 360

Cementbaserad fogmassa för fogning av kakel, klinker och natursten på golv och väggar. Fog används i våt- och torrutrymmen både inom- och utomhus.

Förarbete:
Kontrollera att fästmassan har torkat enligt föreskrifterna för respektive produkt. Fogdjupet ska vara minst 2/3 av plattans tjocklek. Plattorna ska sitta fast ordentligt och vara rena och torra. Vid torr, blåsig väderlek och porösa plattor ska plattmellanrummen vätas innan fogning sker. Temperaturen i underlag, lokal och blandat material får inte understiga 10 °C.

Blandning:
Blandning av fog utförs med långsamtgående borrmaskin och visp. Använd låg hastighet på blandaren for att undvika att det bildas luftbubblor.

5 kg Fog blandas med 1,15–1,25 liter vatten och 15 kg Fog blandas med 3,4–3,7 liter vatten. Mät upp angiven mängd rent och kallt vatten och häll i fogpulvret. Blanda till en jämn och klumpfri massa. Använd samma vattenmängd till varje blandning for att minimera risken for kulörförändringar.

Låt blandningen stå och mogna i fem minuter, vispa därefter massan en gång till innan den är klar för användning. Blandat material kan användas i upp till 4 timmar.

Applicering:
Fog appliceras med en hård gummispackel. Fyll plattmellanrummen väl. Dra bort eventuellt överskott diagonalt över fogarna medan massan fortfarande är färsk.

Efterarbete:
Efter 10–20 minuter blir fogmassan matt och överskottet kan tvättas bort. Använd en för ändamalet avsedd svamp och skölj ur den ofta. Avtvättning ska ske diagonalt över fogarna. För tidig avtvättning kan innebära risk för att fogen tvättas ur plattmellanrummen. Även kulörförändringar kan inträffa vid för tidig avtvättning.

Efterpolering görs med en torr och ren trasa. Fogmassa som härdat på plattytan kan två dygn efter fogning tas bort med Finja Murtvätt. Var mycket försiktig vid användning av Murtvätt. Använd endast på syrabeständiga plattor och prova alltid på en mindre yta. Marmor och kalksten ska aldrig rengöras med Murtvätt.

Vid varma förhållanden rekommenderas att hålla fogen fuktig under ett par dygn.

Använd Finja Våtrumssilikon vid elastiska/rörelsefogar.

Produkten har lagts till i inköpslistan