Flexplan

Pumpbar avjämning för applicering i tjocka skikt. Lämplig som uppfyllnad och fallbyggnad under finspackel och som underlag till flytande trägolv, mattor, tätskikt, sten och klinker. För inomhusbruk på underlag av betong, klinker och golvspånskivor.

Artikelinformation