Avjämning Allround

Dammreducerad, fiberförstärkt och pumpbar avjämningsmassa för underlag av betong, lättbetong, sten och keramik, trä (armerad) och golvgipsskivor. Lämplig som underlag för limmade mattor, klinker och löslagda trägolv. För inomhusbruk.