550 Designgolv Röd 25 kg

Snabbfakta

Cementbaserad och pumpbar avjämningsmassa för plana och originella golv med hög ytstyrka. Finns i sju härliga kulörer och lämpar sig som färdig yta på betongunderlag inomhus.

Namn: 550 Designgolv Röd 25 kg
Art.nr: 53550045
Produktkategori: Designgolv
Förpackningstyp: 25 kg
Vikt primärförpackning (kg): 25
Längd primärförpackning (mm): 430
Bredd primärförpackning (mm): 280
Höjd primärförpackning (mm): 120

Cementbaserad och pumpbar avjämningsmassa att använda när det efterfrågas plana och originella golv med hög ytstyrka. Lämplig som färdig yta i alltifrån villan till butiks- och lagerlokalen. Välj bland sju härliga kulörer. För inomhusbruk på betongunderlag. Dock ej i våtutrymmen.

Förarbete:
Underlaget ska vara rent och fritt från damm, svaga ytskikt och annat som kan försämra vidhäftningen. Underlagets ytdraghållfasthet får inte underskrida 1,5 MPa. Svaga partier ska avlägsnas. Eventuella rörelsefogar i underlaget får inte överspacklas. Underlaget primas med Finja Primer enligt anvisningar. Temperaturen i underlag, lokal och material får ej understiga 10 °C. På grund av betongens krympning ska en nygjuten betongplatta inte avjämnas tidigare än en månad efter gjutning. Vid större ojämnheter ska uppfyllnad göras med Finja Avjämning Allround. Sträva efter att få ett jämntjockt skikt med 550 Designgolv. Förse alltid brunnar med nödvändig tätning innan spackling påbörjas, detta för att undvika igensättning av avloppsledningar. Montera Finja Avstängarlist så vådlängden begränsas till 8–10 meter. Rum bör om möjligt stängas av var för sig.

Under vintertid bör avjämningsmaterialet förvaras i uppvärmt utrymme innan läggningstillfället. Detta eftersom nedkylt material medför risk för att vissa tillsatsmedel inte hinner lösa sig under blandningen.

Blandning:
Blandning för hand med bruksmixer bör om möjligt undvikas då det finns risk för kulörskillnader mellan blandningssatserna. Bäst resultat fås med en för ändamålet avsedd blandarpump, till vilken ett jämnt vattenflöde är viktigt. Tillse att inget annat är kopplat till vattenutkastaren och att vare sig inkommande vattenslang eller utgående pumpslang riskerar att bli överkörda eller utsättas för annan påverkan under pumpningen. Rätt vatteninblandning kontrolleras med flytprov. Flytmåttet ska ligga inom angivet intervall och i samband med provet ska det även kontrolleras att massan är väl sammanhållen och fri från separation.

Utläggning:
Den blandade massan pumpas ut i våder på underlaget. Håll slangmynningen så nära spackelytan som möjligt för att minimera risken för luftblåsor. Varje ny våd läggs i den gamla så snart som möjligt, så att massan kan flyta samman till en jämn beläggning. Bearbeta ytan lätt för att minska ytspänning och utjämna skillnader i utläggningen. Ett 50 mm plaströr monterat horisontellt på skaft ger bäst resultat. Tandspackel och piggroller bör undvikas då de kan ge lokala kulöravvikelser. Bearbeta ytan vinkelrätt mot våderna efter 3-4 våder. Bearbeta den dock inte för mycket då det ökar risken för flammighet.

Ytskikt:
Fungerar att använda utan ytskikt, men kan på grund av städtekniska eller estetiska skäl behöva täckas med lämpligt ytskikt. Ytbehandling kan appliceras 3 dygn efter spackling. Den angivna tiden förutsätter 20 °C, 50 % RF, uttorkat underlag och bra luftombyte i lokalen. För lokaler med kraftigt slitage rekommenderas lackbehandling med Tikkurila Fontefloor FL Matt. För lokaler med lägre slitage är Finja Betongimpregnering ett bra alternativ. Oavsett vald ytbehandling ska prov göras på en mindre yta. Alla typer av ytbehandlingar kan förtydliga eventuella defekter i designgolvet.

Notera:
550 Designgolv är en cementbaserad produkt. Kulörskiftningar och sprickor kan förekomma. Detta är helt naturligt och skapar färgstarka och levande golv.

Produkten har lagts till i inköpslistan