550 Design

 
 
 
 
 
 
 
 
550 Designgolv Blå 25 kg
550 Designgolv Grön 25 kg
550 Designgolv Svart 25 kg
Cementbaserad och pumpbar avjämningsmassa för plana och originella golv med hög ytstyrka. Finns i sju härliga kulörer och lämpar sig som färdig yta på betongunderlag inomhus. Tål tillskjutande fukt.