460 Slipsats Snabb 25 kg

Snabbfakta

Cementbaserat golvbruk för betong, lättbetong, sten och keramik. För fallbyggnad och uppbyggnad. Lämpligt som underlag för klinker och flytande trägolv. För inomhusbruk.

Namn: 460 Slipsats Snabb 25 kg
Art.nr: 53460
Produktkategori: Golvbruk
Förpackningstyp: 25 kg
Finfo/Nobb.nr: 2830986
Vikt primärförpackning (kg): 25
Längd primärförpackning (mm): 430
Bredd primärförpackning (mm): 280
Höjd primärförpackning (mm): 120

Mängdberäknare

Fyll i antal kvadratmeter och skikttjocklek för att veta hur många säckar som behövs för ditt projekt. Antalet säckar uppdateras automatiskt och du kan enkelt lägga till produkten i inköpslistan.

Antal kvadratmeter

m2

Skikttjocklek

mm

Cementbaserat golvbruk för betong, lättbetong, sten och keramik. För fallbyggnad och uppbyggnad. Lämplig som underlag för klinker och flytande trägolv. För inomhusbruk.

Förarbete:
Underlaget ska vara rent och fritt från damm, cementhud, fett eller andra föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Underlaget primas med Finja Primer enligt utspädd 1:3, varefter bruket lägges ”vått i vått”, innan primern torkat. Temperatur i underlaget och lokalen ska ej understiga 10 °C.

Blandning:
Blandas med 2,3 liter rent kranvatten per säck (25 kg). Blandning av massan görs normalt i tvångsblandare eller tombola. Blandning kan även utföras med borrmaskin och visp eller bruksmixer i minst 2 minuter till en klumpfri massa.

Utläggning:
Den färdigblandade massan fördelas på golvet och dras med rätskiva på läkt till önskad tjocklek. I våtrum med fall lägges en läkt utmed vägg och bruket dras mot golvbrunnen. Förse alltid brunnar med erforderlig tätning för att undvika igensatta avloppsledningar.

Efterarbete:
Ytan kan brädrivas eller stålglättas efter komprimering, eventuell finspackling kan utföras så snart ytan torkat.

Beläggning:
På uttorkat, ej tät underlag är produkten mattläggningsbar ett dygn efter applicering. Den angivna tiden förutsätter 20 °C, 50 % RF och bra luftombyte i lokalen. En lägre temperatur och/eller högre RF förlänger tiden för beläggning. Följ leverantörens anvisningar vid fuktkänsliga beläggningar som till exempel trägolv.

Produkten har lagts till i inköpslistan