200 Avjämning Grov

Cementbaserad, normaltorkande och pumpbar avjämningsmassa för underlag av betong, lättbetong, sten och keramik. För fallbyggnad och fribärande konstruktioner. Lämplig som underlag för limmade mattor, klinker och flytande trägolv. För inomhusbruk.