Vattentätare

Tillsatsmedel i pulverform. Minskar risken för vatteninträngning i mur- och putsbruk samt betong. För inom- och utomhusbruk.