Slamningsbruk

För portätning vid montage av exempelvis fasadbeklädnader, dräneringssystem etc. på murverk som inte skall putsas.
Som dekorativt ytskikt på solida fasta underlag av betong, murverk etc.
Artikelinformation
Ladda ner