Putsbruk B Fin

 
 
Putsbruk B Fin 25 kg
Putsbruk B Fin 1000 kg
Pumpbart putsbruk för filtning, slamning och lagning ovan mark av tidigare KC-putsade underlag.

Artikelinformation