Lagningsmassa Fin

Lagning och spackling i skikt upp till 15 mm på betong i tak och på vägg. Inom- och utomhus.