Laga Ute

Uppfyllnad och utjämning ovan mark utom- och inomhus på mindre vertikala ytor av betong, murverk och cementputs.
  • Mer produktinformation

    Laga Ute är en mångsidig produkt som ingår i vårt lagasortiment. Den är framtagen till uppfyllnad och utjämning ovan mark på mindre vertikala ytor av betong, murverk och cementputs. Precis som namnet antyder fungerar den, till skillnad från Laga Inne, även till att laga betong utomhus. Laga Ute ska dock alltid nyttjas ovan mark.

    Användningsområdena för Laga Ute är många men produkten är främst avsedd att användas till att laga betong och sprickor i betong. Den fungerar till exempel bra till att laga betongväggar, hål i betongväggar samt sprickor i betongväggar. Eftersom produkten kan brukas både inne och ute går det i många fall också att laga betong utomhus samt att laga sprickor i betong utomhus. Vid behov ska underlaget förbehandlas med Primer G21 och den lagade ytan ska alltid skyddas mot regn.

    Laga Ute har en plastförpackning i form av en kvadratisk hink med praktiskt handtag för lättare hantering. En hink innehåller 3 kg lagningsmassa och vid beställning av en pall erhålls 75 förpackningar.

    Skikttjockleken på Laga Ute kan anpassas utifrån vad det är som ska repareras och produkten kan appliceras i skikt från 2 till 50 millimeter. Detta gäller oavsett om du ska laga betong utomhus eller inte då det som avgör hur stor mängd som krävs är om du ska laga betongvägg, laga hål i betongvägg eller laga sprickor i betong.

Mer produktinformation

Laga Ute är en mångsidig produkt som ingår i vårt lagasortiment. Den är framtagen till uppfyllnad och utjämning ovan mark på mindre vertikala ytor av betong, murverk och cementputs. Precis som namnet antyder fungerar den, till skillnad från Laga Inne, även till att laga betong utomhus. Laga Ute ska dock alltid nyttjas ovan mark.

Användningsområdena för Laga Ute är många men produkten är främst avsedd att användas till att laga betong och sprickor i betong. Den fungerar till exempel bra till att laga betongväggar, hål i betongväggar samt sprickor i betongväggar. Eftersom produkten kan brukas både inne och ute går det i många fall också att laga betong utomhus samt att laga sprickor i betong utomhus. Vid behov ska underlaget förbehandlas med Primer G21 och den lagade ytan ska alltid skyddas mot regn.

Laga Ute har en plastförpackning i form av en kvadratisk hink med praktiskt handtag för lättare hantering. En hink innehåller 3 kg lagningsmassa och vid beställning av en pall erhålls 75 förpackningar.

Skikttjockleken på Laga Ute kan anpassas utifrån vad det är som ska repareras och produkten kan appliceras i skikt från 2 till 50 millimeter. Detta gäller oavsett om du ska laga betong utomhus eller inte då det som avgör hur stor mängd som krävs är om du ska laga betongvägg, laga hål i betongvägg eller laga sprickor i betong.

Artikelinformation