Laga Ute

Uppfyllnad och utjämning ovan mark utom- och inomhus på mindre vertikala ytor av betong, murverk och cementputs.