Korrohäft

Cementbaserad slamma för ökad vidhäftning mot betong och stål. Som ytskikt är produkten lämplig på betong- och stålytor som inte utsätts för mekaniskt slitage.