Kalkcement C

Bindemedel av släckt murkalk och cement. Cementen gör att bruket härdar i kall och fuktig miljö och kalken gör bruket mycket smidigt.