Glasfiberbruk A 1000 kg

Snabbfakta

Namn: Glasfiberbruk A 1000 kg
Art.nr: 5785033
Produktkategori: Putsa
Förpackningstyp: Storsäck
Vikt primärförpackning (kg): 1000

Produktbeskrivning

Pumpbar puts till fasadputssystemen Iso-Min och ROT-puts. Används vid putsning på underlag av murverk.

Arbetsanvisning

Blandning: Blandas maskinellt cirka 8 minuter i en långsamtgående blandare. Använd cirka 5,5 liter rent kranvatten per säck (25 kg). Detta ger ca 15 liter färdigt bruk.

Användningsråd:
Sugande underlag ska förvattnas. Eftervattna det hårdnande putsskiktet för ökad hållfasthet. Samma vattenmängd och blandningstid ska alltid användas. Skydda alltid ytan mot regn. Under varma förhållanden ska putsen skyddas mot direkt exponering av sol. Eftersträva en jämn temperatur över 15 °C under härdningstiden. Vid användning under 5 °C ska vinteråtgärder vidtas, det vill säga isolering, snöskydd och uppvärmning av blandningsvatten med mera.

Se broschyren "Hjälp vid putsning" på finja.se för mer information om putsning.