Fuktstopp

Används som tillsats i cementbaserat bruk vid efterbehandling i syfte att minska fuktgenomslag i betong, puts och murverk. Produkten kan även användas som accelerator vid mindre gjutningar, dock med sämre hållfasthet som följd. Färglös.