Fiberputs B 25 kg

Snabbfakta

Pumpbart och fiberförstärkt torrbruk till putsning av lättklinkerblock på utvändiga konstruktioner ovan mark. Används i kombination med glasfibernät.

Namn: Fiberputs B 25 kg
Art.nr: 5586015
Produktkategori: Putsa
Förpackningstyp: 25 kg
Finfo/Nobb.nr: 5207604
Vikt primärförpackning (kg): 25
Längd primärförpackning (mm): 500
Bredd primärförpackning (mm): 280
Höjd primärförpackning (mm): 100

Pumpbart och fiberförstärkt torrbruk till putsning av lättklinkerblock på utvändiga konstruktioner ovan mark. Används i kombination med Glasfibernät.

Blandning:
Blandas maskinellt cirka 10 minuter i en långsamtgående blandare. Använd 4,0–4,5 liter rent kranvatten per säck (25 kg).

Applicering:
Produkten sprutas på med lämplig putsspruta eller dras på för hand. Bruket appliceras i två skikt. Första skiktet läggs på i 4-6 mm tjocklek. Finja Glasfibernät placeras i första skiktet och ska täckas helt av bruket. Se till att det blir minst 10 cm överlapp i skarvarna på nätet. Runt öppningar och i hörn ska Finja Glasfibervinkel användas. Som en extra säkerhet läggs extra glasfibernät i hörnen på öppningar. Dessa ska vridas 45 grader i förhållande till underliggande nät.

Nästa skikt appliceras inom ett dygn efter det första.

Rörelsefogar från murverket ska vara genomgående. Produkten ska inte ha kontakt med marken, använd istället Finja Startlist för en enklare och säkrare lösning. Kontakta Finja för sockellösningar och andra frågor.

Användningsråd:
Eftervattna det hårdnande putsskiktet för ökad hållfasthet. Samma vattenmängd och blandningstid ska alltid användas. Skydda alltid ytan mot regn. Under varma förhållanden ska putsen skyddas mot direkt exponering av sol. Eftersträva en jämn temperatur över 15 °C under härdningstiden. Vid användning under 5 °C ska vinteråtgärder vidtas, det vill säga isolering, snöskydd och uppvärmning av blandningsvatten med mera.

Produkten har lagts till i inköpslistan