Färgat Murbruk M2,5 HLM FC 210 25 kg

Snabbfakta

Används framförallt för murning av tegel men kan även användas vid murning av exempelvis lättklinkerblock och betongblock.

Namn: Färgat Murbruk M2,5 HLM FC 210 25 kg
Art.nr: 55325210205
Produktkategori: Mura
Förpackningstyp: 25 kg
Vikt primärförpackning (kg): 25
Längd primärförpackning (mm): 400
Bredd primärförpackning (mm): 300
Höjd primärförpackning (mm): 120

Pigmenterat torrbruk för murnings- och efterfogningsarbeten där en färgad fog önskas. Används framförallt vid murning av olika sorters tegel men även vid murning av exempelvis lättklinkerblock och betongblock. Produkten har god frostbeständighet och finns tillgänglig i såväl standard- som specialkulörer. Färdig att nyttjas direkt efter blandning med vatten. Vid önskemål om speciella egenskaper kan produkten levereras med tillval, se teknisk data.

Blandning:
Blandas maskinellt cirka 10 minuter i en långsamtgående blandare. Använd cirka 3,5–4,5 liter rent kranvatten per säck (25 kg). Samma vattenmängd och blandningstid ska alltid användas. Bruk som har börjat att härda får inte blandas ut med mer vatten. Specialkvalitet krävs vid användning av genomströmningsblandare.

Murning:
Vid murning ska murstenarna vara torra. Kontrollera sugningen på murstenarna och arbeta inte med för blött bruk. Om bruket har börjat hårdna ska det kasseras. Mura alltid med fyllda fogar.

Användningsråd:
Skydda alltid ytan mot regn. Under varma förhållanden ska murverket skyddas mot direkt exponering av sol. Eftersträva en jämn temperatur över 15 °C under härdningstiden. Vid användning under 5 °C ska vinteråtgärder vidtas, det vill säga isolering, snöskydd och uppvärmning av blandningsvatten med mera. Köldtillsats kan tillsättas men detta ersätter inte vinteråtgärder.

Produkten har lagts till i inköpslistan