Härdstänkputs KC 0-1 Specialkulör 25 kg

Snabbfakta

Namn: Härdstänkputs KC 0-1 Specialkulör 25 kg
Art.nr: 5660635
Produktkategori: Ädelputs
Förpackningstyp: Småsäck
Finfo.nr: 3266435
Vikt primärförpackning (kg): 25
Längd primärförpackning (mm): 400
Bredd primärförpackning (mm): 300
Höjd primärförpackning (mm): 120

Produktbeskrivning

Härdstänkputs KC används vid ytbehandling på ny puts samt vid renovering av äldre fasader där hög vidhäftning erfordras.

Arbetsanvisning

Förbehandling Underlaget ska vara spikrivet eller våfflat för att säkerställa vidhäftningen. Vid 20 °C får inte stänkputsen påföras förrän efter minst 7 dagar efter putsning. Vid kallare väderlek förlängs tiden mellan putsning och påförandet av stänkputsen, t.ex. 10 °C 14 dagar, 5 °C 28 dagar. Ytan på underlaget ska vara ”vittorkad”. Underlaget skall förvattnas men vara yttorrt innan stänkputsen appliceras. Fritt vatten får inte förekomma då det kan orsaka blankfläckar i stänkputsen. Blandning Blandas maskinellt ca. 5 min i snabbgående blandare eller ca. 10 min i långsamtgående blandare med angiven mängd vatten per säck (25 kg). Samma vattenmängd och blandningstid ska alltid användas. Applicering Stänkputsen påföres på det putsade underlaget med lämplig maskinutrustning. Två skikt appliceras med minst 12 timmars mellanrum. Efterbehandling Den färdiga stänkputsen ska hållas fuktig i 3 dygn. Skydda alltid putsad yta mot regn och sol under härdningstiden. Vid putsning under 5 °C ska vinteråtgärder vidtas.