Fiberputs B 0-1 mm pumpb

Snabbfakta

Namn: Fiberputs B 0-1 mm pumpb
Art-nr: 5586015
Produktkategorier: Fasadfärg och Ytputs
Förpackningstyp: Småsäck
Nobb.Nr: 44433283
Primärförpackningens vikt kg: 25
Artikel Längd (mm): 500
Artikel Bredd (mm): 280
Artikel Höjd (mm): 100

Produktbeskrivning

Fiberförstärkt torrbruk som används i kombination med glasfibernät. Putsning av Finjas lättklinkerblock på utvändiga konstruktioner ovan mark.

Arbetsanvisning

Blandning Blandas maskinellt, cirka 10 minuter i en planblandare. Använd 4,0–4,5 liter rent kranvatten per säck (25 kg). Samma vattenmängd och lika blandningstid ska alltid eftersträvas. Applicering Finja Fiberputs B sprutas på med lämplig putsspruta eller dras på för hand. Bruket appliceras i en total tjocklek på cirka 10 mm. Första skiktet läggs på i 6-7 mm tjocklek. Finja Glasfibernät placeras i första skiktet och ska täckas helt av bruket. Se till att det blir minst 10 cm överlapp i skarvarna på nätet. Runt öppningar och i hörn ska Finja Glasfibervinkel användas. Som en extra säkerhet läggs extra glasfibernät i hörnen på öppningar. Dessa ska vridas 45 grader i förhållande till underliggande nät. Nästa skikt appliceras inom ett dygn efter det första. Rörelsefogar från murverket ska vara genomgående. Finja Fiberputs B ska inte ha kontakt med marken, använd istället Finja Startlist för en enklare och säkrare lösning. Kontakta Finja för sockellösningar och andra frågor. Efterarbete Eftersträva en jämn temperatur över 15 ºC under härdningstiden. Eftervattna det hårdnade putsskiktet för en ökad hållfasthet. Skydda alltid den putsade ytan mot regn och sol. När temperaturen understiger 5 ºC ska vinteråtgärder vidtas, d.v.s. isolering, snöskydd och uppvärmning av blandningsvatten m.m.