Murbalk 290

Armerade lättklinkerbalkar. Används över dörrar och fönster i väggar av lättklinkerblock. Monteras med pilen uppåt.