Lös Lättklinker 8-14mm

Består av små kulor av kalkfattig lera som vid temperaturer mellan 1100–1200 °C bränns i roterande ugnar varvid materialet erhåller keramiska egenskaper.