Ljudblock 250 x 250 x 175

Snabbfakta

Lättklinkerblock som möjliggör rationellt och enkelt uppförande av ljudklassade väggar, t.ex. lägenhetsskiljandeväggar. Tryckhållfasthet och densitet är högre än för vanliga lättklinkerblock.

Namn: Ljudblock 250 x 250 x 175
Art.nr: 11252517
Produktkategori: Block Oisolerade
Förpackningstyp: -
Vikt primärförpackning (kg): 19.9
Längd primärförpackning (mm): 250
Bredd primärförpackning (mm): 250
Höjd primärförpackning (mm): 175

Lättklinkerblock som möjliggör rationellt och enkelt uppförande av ljudklassade väggar, till exempel lägenhetsskiljande väggar. Blockets tryckhållfasthet och densitet är högre än för vanliga lättklinkerblock och dess okänslighet mot fukt gör att innerväggar kan uppföras i ett tidigare skede jämfört med traditionella regelväggar.

Mura blocken i förband med minst en tredjedels förskjutning. Mot bjälklag/platta placeras grundisoleringspapp och Murbruk B (vid jämn platta fungerar även Murbruk Exakt). I skiften appliceras Murbruk Exakt över hela blockets bredd med Murlåda Exakt 250 mm. Placera blocken stumt mot varandra utan bruk i stötfogen, om inget ljudkrav föreligger. Observera att Murbruk Exakt ska appliceras i hela stötfogen, med hjälp av en tandad spackel, om det rör sig om ljudklassade väggar. Normalt sett krävs ingen armering i liggfogarna. Blocken är kompatibla med Finjas putssystem som bland annat beskrivs i arbetsanvisning Murblock Bas och Isolerblock Exakt.

Produkten har lagts till i inköpslistan