Cancerfonden

Finja sponsrar Cancerfondens finansiering av hundratals forskningsprojekt, och företagets engagemang för livsviktiga frågor är stort. Under flera år har Finja stöttat Barncancerfondens olika kampanjer, Rosa Bandet och Mustaschkampen med förhoppningen om att forskningen ständigt ska utvecklas framåt och skapa möjligheter för att hjälpa fler som drabbas av cancer.

Cancerfonden är en fristående ideell organisation som grundades 1951.  Det är den enskilt största finansiären av svensk cancerforskning, och finansierar varje år cirka 450 forskningsprojekt med målet att fler ska överleva och färre ska drabbas av sjukdomen.

 

cancerfonden-rosabandet.png

Publicerat: 2015-03-10