Säkerhetsdagen 2019

Finjas anläggningar runt om i Sverige och Norge
29 april 2019

För oss är säkerhet en hjärtefråga. På våra anläggningar arrangeras den 29 april olika utbildningsarrangemang i samband med Sveriges Byggindustriers årliga Säkerhetsdag. Årets tema är Säkerhetskultur i fokus, något vi uppmärksammar på olika vis runt om i våra olika bolag.