Planera ditt fritidshus med hjälp av Finja Betongs digitala verktyg

Publicerad 2021-09-17

Nu adderar Finja Betong ytterligare ett AR-objekt till ett av sina befintliga DIY-projekt. Denna gång är det ett fritidshus som tillgängliggörs som digitalt objekt.

Med AR, augmented reality (förstärkt verklighet), använder man sin mobil eller surfplatta för att digitalt placera ut ett objekt på den tänkta byggplatsen. Därefter kan man vrida och flytta modellen för att finna den perfekta placeringen och tekniken möjliggör även att man kan ”gå in” i byggnaden och se ut genom fönstren.

Fritidshuset är ett murat och putsat enplanshus med härlig takhöjd och en invändig yta på nära 37 kvadratmeter. Huset muras med Finja Betongs innovativa Mursystem Exakt, ett mursystem bestående av fem smarta komponenter som samverkar för att få en byggnad med lågt u-värde. Därtill muras innerväggarna med Finja Betongs klimatpositiva Murblock Fördel ECO.

Sedan tidigare tillhandahåller Finja Betong en rad andra AR-objekt, exempelvis två varianter av attefallshus, ett garage, utekök och carport bland många andra objekt.

Finja Betongs DIY-projekt innehåller alltid komplett materiallista som enkelt skrivs ut och tas med till en återförsäljare för inköp. Till projekten hör även en skriven arbetsanvisning som steg för steg visar produkternas användningsområden och de olika stegen i byggprocessen. Anvisningen ger en god bild av vilka byggmoment projektet innebär. I arbetsanvisningen finns även detaljerade ritningar för hela projektet.

På finja.se finns samtliga AR-objekt tillgängliga.

AR Fritidshus