Betong som material

 • Vad är betong?


 • Betong består av ballast (sten, grus, sand), cement och vatten. I normalfallet används cirka 80 % ballast i betongblandningen och resterade del utgörs av cement (som består av kalksten och lera) och vatten. Finja Betongs fabriker ligger nära de stora marknaderna i Sverige. Genom att producera lokalt kan vi minska miljöpåverkan från transporter.

  Betong har en viktig del i vår historia och har använts som byggmaterial sen mitten av förra årtusendet. Materialet återfinns i många antika byggnader och arkitektur.

  Lång livslängd och flexibilitet är betongs främsta egenskaper vilket gjort att materialet fortsätter att vara ett viktigt byggmaterial även i nutid. Betong används i allt från flerfamiljsbostäder, villor, skolor, offentliga byggnader till broar, tunnlar och kontorskomplex.

 • Betong och miljöpåverkan


 • Betong är ett populärt val tack vare materialets låga miljöpåverkan under sin långa livslängd samt möjligheten att återanvända materialet vid nybyggnation.

  Det faktum att betong som oorganiskt naturligt material varken kan brinna eller mögla bidrar också till dess popularitet.

 • betong.jpg

 • Många fördelar med betong


 • Materialet har många fördelar och står emot värme, kyla och fukt. Betong kräver minimalt med underhåll och håller länge, vilket minskar utsläpp på grund av renoveringar. Cementen i betongen binder dessutom CO2 under hela sin livslängd vilket bidrar till låg miljöpåverkan över tid ur ett livscykelperspektiv. Betong är också ett byggmaterial som går att återvinna vid rivning eller ombyggnad. Läs mer om fördelarna med murat och putsat byggande.

  Finja arbetar kontinuerligt med att optimera typ och mängd av bindemedel i våra produkter och därmed minska utsläppen av CO2. Forskning och utveckling går hela tiden framåt och gör att andelen cement i dagens betong kan minskas, vilket gör betong till ett hållbart val för framtidens byggnader. Läs mer om vårt miljöarbete här.