Retursystem Byggpall

 • Retursystem Byggpall är byggbranschens egna system för lastpallar och vi var med tidigt med att gå med i denna satsning. Systemet har många fördelar men framförallt medför det billigare, enklare och miljövänligare pallhantering i alla led.

  Tack vare retursystemet minskas pallhanteringen på arbetsplatsen och eftersom både hämtning, reparation och återköp inkluderas bidrar det till en effektivare returhantering. Systemet är att betrakta som ett kretslopp där lastpallen följer med i alla steg och slutligen säljs tillbaka. I första skedet köper leverantören Byggpall hel eller halv av systemets utsedda palleverantör, varpå denna samt mellanled fakturerar sin kund.

  Till sist säljer slutanvändaren tillbaka pallen till ett fast pris, oavsett kvalitet. Detta gör systemet till ett ekonomiskt fördelaktigt alternativ samtidigt som det bidrar till minskat byggavfall.

  Mer information om Retursystem Byggpall

  Sedan starten 2006 har Byggpall bidragit till att över 12 miljoner pallar cirkulerat, vilket i sin tur innebär ett minskat byggavfall med 190 000 containers.

  Besök www.byggpall.se för att ta del av mer information.

  Gjuta-mura-putsa-laga.jpg