Plastsäck – ett bättre miljöval

 • Som första torrbruksproducent i Sverige gjorde vi 2015 stora investeringar för att kunna leverera våra mest populära torrbruk i slitstarka, fuktsäkra och 100 procent återvinningsbara plastsäckar. Satsningen gjordes för att erbjuda användaren ett mer hållbart alternativ till den traditionella säcken av blandat material.

  Plastsäcken har blivit en succé på marknaden och i början av 2019 valde vi därför att göra ytterligare investeringar i vår maskinpark för att kunna leverera vår uppskattade EPS-betong i plastsäck.

  Traditionellt har torrbruk på den svenska marknaden levererats i en blandsäck av blandade lager av plast och papper. En sådan säck har flera fördelar, men ur ett livscykelperspektiv har den visat sig ha en stor nackdel; Blandsäcken kan inte återvinnas, bara förbrännas.

 • Toppbild plastsäckar.jpg

 • Våra plastsäckar består av 100 procent återvinningsbar polyeten vilket gör att säcken tar ytterligare ett steg på avfallstrappan. Det sammanlagda koldioxidutsläppet för en plastsäck är ungefär hälften, jämfört med en traditionell blandsäck*

  Utöver de direkt positiva egenskaperna plastsäcken bidrar med, både vid tillverkning och återvinning i jämförelse med traditionella säckar, finns fler vinster i ett användar- och miljöperspektiv.

 • Avfallstrappan_finja.jpg

 • Plastsäcken är slitstark, vilket underlättar hantering och transport. Den tål väta, vilket minskar mängden produkt som till följd av exempelvis regn tvingas kasseras. Det underlättar även på byggarbetsplatsen, på våra fabriker, under transport och hos återförsäljaren, då säckarna inte behöver täckas. Hållbarheten förlängs, i många fall ända upp till 24 månader i jämförelse med tidigare 12. Även detta minskar mängden produkt som behöver slängas.

  Dessa faktorer sammantaget minskar både mängden produkt som behöver tillverkas för att täcka upp för bortfallet och även antalet körda mil då transporterna till följd av detta blir färre.

  Kort sagt är våra plastsäckar ett naturligt steg på vår resa och i vår strävan för att skapa en grönare slutprodukt och ett mer hållbart byggande.

  *Study Lafarae – extract from ecological efficiency analyses of BASF SE; Plastic packaging compared with paper bags construction industry

 • Torrbruk i plastsäck


 • Björn Christiernsson är en av dem som uppskattar våra säckar. Hör honom berätta mer om dessa här: