Miljöarbete

  • Finja vill bidra till en hållbar utveckling i vårt dagliga arbete och tillverkar produkter med låg miljöpåverkan under sin livscykel. Vi arbetar kontinuerligt med att minimera de negativa miljöeffekterna av vår verksamhet, våra produkter och tjänster.

    Vi är certifierade enligt ISO 14001 och är självförsörjande på grön el genom våra två vindkraftverk. Vi eftersträvar att undvika material och metoder som kan utgöra en miljörisk när goda alternativ finns. Här presenteras några av våra stora satsningar, men vi gör mycket mer. Läs gärna vår hållbarhetsrapport för att ta del av alla våra satsningar.

  • Klimatpositiva byggprodukter


  • Eco-linje.jpg

  • Vi arbetar ständigt med att minska vår miljöpåverkan och därmed vårt klimatavtryck. Vi värnar om en hållbar framtid där fokus är på beständiga materialval med lång livslängd och med så låg miljöpåverkan som möjligt. Som ett led i det långsiktiga miljöarbetet har vi utvecklat en färdplan för att kunna erbjuda klimatpositiva byggprodukter. 

  • Läs mer om vårt miljöarbete