Miljö- och kvalitetsarbete

  • På väg mot grönare betong

    Hos oss finns ett naturligt engagemang för hållbarhetsfrågor och att satsa på framtiden är för oss en självklarhet. Vårt miljö- och kvalitetsarbete presenteras i sin helhet i vår hållbarhetsrapport. Under miljöarbete kan du läsa om några av våra största satsningar.

  • Klimatpositiva byggprodukter


  • Eco-linje.jpg

  • Vi arbetar ständigt med att minska vår miljöpåverkan och därmed vårt klimatavtryck. Vi värnar om en hållbar framtid där fokus är på beständiga materialval med lång livslängd och med så låg miljöpåverkan som möjligt. Som ett led i det långsiktiga miljöarbetet har vi utvecklat en färdplan för att kunna erbjuda klimatpositiva byggprodukter. 

  • Läs mer om vårt miljö- och kvalitetsarbete