Huvudkontor

Växel

Telefon: 010-455 20 00 
Adress: Finja Betong AB, Betongvägen 1, 281 93  Finja 

Miljö- och kvalitetsfrågor

E-post: miljo@finja.se