Våra värderingar - Finjaandan

Vad är det i företaget som skapar en speciell atmosfär gentemot våra kunder och inom organisationen? Man brukar säga att det sitter i väggarna men ytterst handlar det ju om vad alla medarbetare igår, idag och i framtiden tillsammans åstadkommer för värdegrund i företaget. Vi kallar det ”Finjaandan”. Här följer lite exempel.

Kunden i fokus
– servicekänslan, lyssna på kunden, ömsesidigt förtroende, långsiktighet i kundrelationen, alla medarbetare är säljare

Bibehåll det lilla och snabba företagets fördelar
– skapa mindre grupper med teamkänsla, enkelhet i organisation, prestigelöst samarbete, aktivt ledarskap

Engagemang
– Se till helheten-inte till dig själv, håll avtalade tider, visa och utveckla din skicklighet, ta ansvar och var uppriktig, använd medarbetarnas förmåga.

Kostnadsmedvetenhet
– tänk efter före, gör rätt saker och gör dem rätt, ständiga förbättringar, alla medarbetare är inköpare

Kreativitet 
– ta initiativ och lär av misstagen, fokusera på lösningar istället för problem, våga utmana beprövade metoder

Fokusering
– vår entreprenörsanda gör att vi vill mycket – för att lyckas krävs att vi fokuserar och samlar vår kraft på det vi beslutat att satsa på