Vår ledstjärna

De första 60 åren med Finja har varit fantastiska och vi låter följande devis genomsyra allt vi gör.

Vi vill – vi kan – vi vågar

Vi vill!
Det finns mycket som karakteriserar Finja och de gemensamma nämnarna för våra bolag är flera. Främsta kännetecknen för företagskulturen är dock ett starkt engagemang och en idelig nyfikenhet att lära sig nya saker.

Vi kan!
Under de sex decennier som företaget har funnits har vi samlat på oss mängder med erfarenheter och vi utvecklas ständigt, både vad gäller våra produkter och medarbetarnas kompetens.

Vi vågar!
Eftersom vi besitter både engagemang och kunskap vågar vi kontinuerligt utmana våra gränser. Det kan röra sig om alltifrån nya produktområden och marknader till val av kanal och tekniska lösningar.  

Med de tre redskapen, engagemang, kunskap och mod, möter vi framtiden tillsammans med dig.

/Gull-Britt Jonasson, koncern-VD