• Miljövänlig kompost

    Använd naturens kretslopp och starta en kompost som omvandlar avfall till mullrik jord. Är du i behov av en lösning för
    tomtens avfall väljer du en öppen trädgårdskompost medan matrester hör hemma i en sluten hushållskompost.

    Här hittar du gör det själv-beskrivningen.

  • Kompost_Malena Skote.jpg