Klimatpositiva byggprodukter

 • Hållbarhet och klimat är strategiska prioriteringar för Finja. Vi värnar om en hållbar framtid där fokus är på beständiga materialval med lång livslängd och med så låg miljöpåverkan som möjligt. Som ett led i det långsiktiga miljöarbetet, har vi utvecklat en färdplan för att kunna erbjuda klimatpositiva byggprodukter. 

 • ECO-linje till villor, förskolor och andra byggnader


 • Eco-linje.jpg

 • Produkterna i den gröna ECO-linjen, som lanseras över tid, har en sänkt CO2-belastning och är klimatpositiva. Med detta ges möjligheten för medvetna kunder att aktivt göra ett ännu mer hållbart val av byggmaterial.

  De första byggstenarna har nu lagts till det som i framtiden kommer att bli en helt klimatpositiv byggnad. Vi erbjuder helt enkelt ett grönare val för dem som vill bygga för framtiden.

 • Grovbetong ECO – klimatpositiv betong i en grönare förpackning


 • Lanseringsfilm 

   

 • Produktfilm

   

 • Murblock Fördel ECO – ett grönt block med många fördelar


 • Vår färdplan för klimatpositiva byggprodukter


 • Företagets målsättning är att med produkterna i den gröna linjen minska CO2-belastningen med 50 procent på 3 år.

  Detta i sin tur innebär att en murad och putsad byggnad kan uppföras med ett halverat CO2-avtryck med ECO-produkterna som vi erbjuder.

   

 • Procentsats 460px.png

 • Procentsats 460px.png

 • Företagets målsättning är att med produkterna i den gröna linjen minska CO2-belastningen med 50 procent på 3 år.

  Detta i sin tur innebär att en murad och putsad byggnad kan uppföras med ett halverat CO2-avtryck med ECO-produkterna som vi erbjuder.

 • alskabetong.jpg

 • I vår färdplan för att kunna erbjuda våra kunder klimatpositiva byggprodukter ingår följande steg:

  1. Analys av produkternas miljöpåverkan
  2. Åtgärder för att minska klimatpåverkan
  3. Klimatkompensation där våra egna åtgärder inte räcker fullt ut.

   

 • Vad gör vi redan för att minska vår egen klimatpåverkan? 


  • Grön el – egna vindkraftverk som genererar 200 procent av vad Finjakoncernen använder
  • Lokal tillverkning ger närproducerade produkter
  • Höjda miljökrav på transportörer och kortare transportsträckor 
  • Implementerat plastsäckar för att öka hållbarhet på produkterna med återvinningsbara förpackningar
  • Optimera cementmängden i våra produkter och hitta bättre alternativ, som flygaska eller slagg 
  • Minimerar spill i alla våra processer 
  • Återanvändning lokalt av restmaterial
  • Investeringar i maskinpark med låg energiförbrukning
  • Framtagning av EPD:er för analys och åtgärder.

 •  

  Läs gärna vår hållbarhetsrapport för att ta del av alla våra satsningar.

 • Så klimatkompenserar vi


 • Klimatkompensera puff .jpg

 • Vi arbetar kontinuerligt med att minska vår klimatpåverkan och detta genom en rad olika åtgärder. Där dessa åtgärder inte räcker hela vägen klimatkompenserar* vi genom ett projekt som omvandlar biogas till elektricitet och som är certifierat enligt FN:s CDM (Clean Development Mechanism). Projektet uppfyller också kriterierna för Gold Standard, som är en kvalitetsstandard som stöds av flera miljöorganisationer. Tricorona är vår partner för att förmedla investeringen i klimatkompensationsprojektet.

  Vi följer den oberoende standarden för klimatneutralitet – ISO 14021, vilket innebär att vi kompenserar CO2e till 100 procent. Men vi stannar inte där. För att kunna erbjuda klimatpositiva byggprodukter kompenserar vi ytterligare 15 procent CO2e. Projektet bidrar till flera av FN:s globala mål för hållbar utveckling; 3, 7 och 13.

  *Gäller de produkter som ingår i den nya gröna ECO-linjen.

 • Mer information 


 • Om du har några frågor kring Klimatpositiva byggprodukter, är du välkommen att kontakta oss.