Murblock

  • På Finja har vi murblock för alla tillfällen – oavsett vad du ska mura. Vårt mångsida Murblock Bas är ett allsidigt och miljövänligt block för beständiga konstruktioner med sunda inomhusmiljöer, såväl ovan som under mark. Exempel på användningsområden är innerväggar, carportar och trädgårdsmurar.

  • Dokument