Isolerblock

  • Vid behov av isolerade väggar erbjuder vi två typer av isolerblock, en klassisk variant vid namn Isolerblock Bas och ett extra välisolerat block som går under benämningen Isolerblock Exakt. Detta då det utgör huvudkomponenten i Finjas Mursystem Exakt, ett innovativt murningssystem som ger dig den mest precisa och tidsbesparande murningsupplevelsen hittills.

  • Dokument