Kan man blanda köldtillsatsmedel i putsbruk?
Finja rekommenderar det inte p.g.a att putsens yttersta skikt kan ta skada då.

Varför har det blivit småsprickor i väggen efter man har putsat den?
Kan bl.a. bero på dålig förvattning / eftervattning, för tjockt puts påslag, ej tillräckligt väderskyddad.

Varför kan man skönja fogmönstret genom en nymurad/putsad vägg utomhus vid vissa väderlekar?
kan bero på ojämnt sug i väggen, slarvat med grundningen, grundar man väggen före utstockningsskiktet blir det jämnare sug i väggen.

Vad är revetering?
En putsteknik där putsen inte har vidhäftning i det befintliga underlaget, exempelvis vid putsning på trästomme. (se Finjas ROT-putssystem)

Finns det även olika klasser när det gäller putsbruk?
Ja putsen är indelad i 4 klasser, som är baserad på tryckhållfasthet i Mpa, följande CS 1 = 0,4-2,5, CS 2 = 1,5-5,0, CS 3 = 3,5-7,5, CS 4=>6

Kan man använda Finjas gipsputs utomhus?
Nej, det är inget vi rekommenderar p.g.a. att det är frostkänsligt.

Om man ska lägga på 10 mm tjockt med gipsputs hur mycket går det cirka per m²?
Det går cirka 9 kg / m².

Har en trädgårdsmur gjord med Finjas Lättklinkerblock, vad ska jag använda för bruk att putsa med?
Finjas Cementbruk A kan många gånger vara ett bra alternativ pga. att det har låg uppsugningsförmåga av vatten, och är därmed inte så frostkänsligt.

Vad är säckskurningsbruk?
Ett genomfärgat slamningsbruk som appliceras i ett tunt skikt på tegelfasader. Oftast kan man skönja fogmönstret från teglen genom putsen. Finja saluför säckskurningsbruket i 7 standardkulörer.