Vilket håll ska pilen på lättklinkerbalkarna peka på?
Pilen i änden på balkarna ska peka uppåt, p.g.a. armeringen i balkarna.

Har fått ojämn färg på fogar i tegelvägg.
Kan bero på flera olika orsaker, här är några exempel: tilldragning av fogarna vid olika torktider, ojämnt sug i vägg, olika långa blandningstider, frost samt regn.

Vad är en dilationsfog samt dess uppgift?
Dess främsta uppgift är att särskilja samt ta upp rörelser mellan olika byggnadsdelar som kan uppstå p.g.a. temperaturskillnader.

Kan man mura när det är kallt ute?
För murning vintertid kan man använda frostskyddsmedel i murbruket i kombination med vinteråtgäder! Några exempel på lämpliga vinteråtgärder för att förhindra bruk att frysa sönder är användning av varmvatten vid blandning (brukstemp max 40° C) , intäckning samt värmetillförsel av arbetsstället samt se till att materialet ej är för nedkylt / fruset före användning.

Vad är Torrbruk?
Fabriksblandat bruk där man endast tillsätter vatten.

Ska göra en tillbyggnad med "mexitegel" har Finja något bruk man kan använda?
Finja har ett bruk som är anpassat för stenen (Murbruk B för kalksandsten) och som har en vit kulör.

Behöver man ha bruk i stötfogarna när man murar lättklinkerblock över mark.
Nej! Man kan oftast använda sig av stötfogsfri strängmurning, det innebär att man lägger 2 parallella strängar bruk som liggfog samt att blocken placeras stumt mot varandra utan bruk i stötfogen.

Ska mura en långmur med Finjas lättklinkerblock har Finja något hjälpmedel för att underlätta / rationalisera påförandet av bruk?
Finja har en murbrukslåda(finns till olika block bredder) som man placerar ovanpå första blockskiftet (anläggningsskiftet)sedan fyller man på den med Murbruk B och skakar / drar den försiktigt framåt, då bildas 2 jämna brukssträngar, sedan lavar man på block efterhand.

Hur kan man lösa dragningen av el / vattenrör i Ergothermväggar, om man inte vill ha ledningarna synliga?
Efter att väggarna är uppmurade kan man exempelvis använda sig av en spår / dosfräs för infällning av rör, sedan nätkompletterar man överspåren samt lagar i håligheter innan väggen slutligen putsas.