Hur länge ska en nygjuten betongplatta härda innan den går att spackla på?
28 dygn under normala torkbetingelser.


Hur länge ska spacklet härda innan eventuell golvvärme slås på?
28 dygn under normala torkbetingelser.


Hur långt efter plattorna satts kan de fogas?
Det beror på vilken fästmassa som använts. Läs respektive produktblad.


Hur monteras Finjas tätsystem?
Följ alltid aktuell monteringsanvisning.


Hur tjockt skikt kan man gjuta med EPS-Betong?
Det beror på vilken EPS-Betong som väljs. Följ rekommendationerna på respektive produktblad.


Måste spacklet alltid armeras?
Nej, inte alltid. Följ anvisningarna för aktuellt underlag och produkt.


Vad är åtgången på fix och fog?
Vänligen se åtgångstabeller.


Varför ska man prima före spacklingsarbeten?
Ökar vidhäftningen, ökar flytförmågan, binder damm, tätar luftporer, underlättar utläggning av spackelmassan vid handspackling.


Vilken golvprodukt ska man välja?
Använd Finjas golvväljare.


Visar 9 av 11