Vilket fix är förstahandsvalet vid plattor = 30 x 30 cm på golv?
Flytfix, för att få fix under hela plattan.

Varför skall man aldrig förbehandla (prima) med Tätskikt när Dukbaserat Tätsystem monteras?
Det blir tätt på båda sidor så Tätmembranet torkar inte.

Får man enligt BBV montera rollbart Tätsystem i Våtzon 1 om väggen består av skivmaterial?
Nej, endast om väggen är en massiv konstruktion.

Kan man använda Kakellim utomhus?
Ja, om det är nederbördskyddat och produkten har härdat innan frostpåverkan.

Varför behöver man rolla ett extra skikt Tätmembran utanpå duken på golvytor?
Det är en extra säkerhet utifall det finns skador på duken.

Vilka fix & fog produkter går att använda vid golvvärme?
Samtliga. Kakellim endast nederbördsskyddat.

Vilken produkt används om man måste foga plattorna efter kort tid?
Snabbfix.

Varför måste man vänta tills betongen är minst tre månader gammal innan plattor monteras med fix?
Betongens krympning kan göra att plattorna lossnar från underlaget.

Vad betyder C2TE som står på säckarna?
C=cementbaserad 2=förbättrad T=glidbeständig E=förlängd öppentid.